YKP 001 : Teknoloji Şirketlerinde Yazılım Mülakat Sistemleri

Yazılım sektöründeki, Google, Microsoft, Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin kullandıkları işe alım süreçlerinin ve mülakatlerin nasıl çalıştığını anlamak, kariyer yönetimi açısından size çok faydalı.

Bu süreçler neden böyle şekillenmiş, mülakatlerde çıkan sorular neden böyle? Bu soruları cevaplayabilmek için en başından başlayıp şirketlerin gerekçelerini ve aradıklarını irdeleyerek duruma hazırlanmak gerekiyor.

Video’da bahsedilen Steve Yegge’nin blog yazısı:

http://steve-yegge.blogspot.com/2008/03/get-that-job-at-google.html